Bod jednání: k návrhu převodu finančních prostředků z účtů Městské části Praha·8 vedených u České spořitelny, a.s. na investiční účet vedený u·J&T·Banky, a.s. (BJ 00654/2017)

Usnesení: NavrhBodu118913320_public.pdf
Přílohy:Duvodova_zprava.docx
Priloha_c._3_duvodove_zpravy.docx