Bod jednání: ke Zprávě o "Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za 1. pololetí roku 2017" (BJ 00656/2017)

Usnesení: NavrhBodu118925241_public.pdf
Přílohy:Priloha_c._1_usneseni.xlsx
Priloha_c._2_usneseni.xlsx
Priloha_c._3_usneseni.xlsx
Duvodova_zprava.docx
Prilohy_duvodove_zpravy.xlsx
Usn_RMC_0478_2017.pdf
Stanovisko_FV_ZMC_Praha_8.pdf