Bod jednání: k návrhu uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů uzavřené mezi Městskou částí Praha 8 a Českou spořitelnou, a.s. (BJ 00657/2017)

Usnesení: NavrhBodu118926696_public.pdf
Přílohy:Duvodova_zprava.docx
Priloha_duvodove_zpravy.pdf