Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 1631 a·parc. č. 1633/2, vše na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (BJ 00659/2017)

Usnesení: NavrhBodu118987738_public.pdf
Přílohy:ANONYM_DZ_BD_Strelnicna_ZMC.docx