Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 881/163, na k. ú. Čimice v Praze 8 (BJ 00660/2017)

Usnesení: NavrhBodu118999735_public.pdf
Přílohy:ANONYM_DZ_Borovickovi_ZMC.docx