Bod jednání: k návrhu projednání "Hodnotící zprávy o stavu implementace místní Agendy 21 v Městské části Praha 8 za období leden až srpen 2017 s·uvedením výsledků Veřejného fóra 2017" (BJ 00662/2017)

Usnesení: NavrhBodu119064045_public.pdf
Přílohy:Hodnotici_zprava_MA21.docx
Priloha_c._1_Hodnotici_zpravy_MA21.docx