Bod jednání: k návrhu změny názvu Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb a nového úplného znění "Zřizovací listiny" příspěvkové právnické osoby (organizace) Sociální a ošetřovatelské služby Praha·8 (SOS Praha 8), dříve Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS), zřízené Městskou částí Praha 8 (BJ 00009/2018)

Usnesení: NavrhBodu128091449_public.pdf
Přílohy:Zrizovaci_listina_SOS_P8_final.doc