Bod jednání: k návrhu, aby území Městské části Praha 8 pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 8 na volební období 2018 až 2022 tvořilo jeden volební obvod (BJ 00137/2018)

Usnesení: NavrhBodu136226534_public.pdf
Přílohy:usn136219931_075910.pdf