Bod jednání: k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 345 626,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 13, v domě čp. 1059, na k. ú. Libeň a na adrese Nám. Dr. Václava Holého 17, 180 00 Praha 8 (BJ 00138/2018)

Usnesení: NavrhBodu136226627_public.pdf
Přílohy:ZMC_Duvodova_zprava_-_anonymizovana.doc
ZMC_Leporelo_-_anonymizovane.pdf