Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2187/1 ("ostatní plocha - jiná plocha") a parc. č. 2188/1 ("ostatní plocha - jiná plocha"), vše na k. ú. Libeň Praha 8 (BJ 00139/2018)

Usnesení: NavrhBodu136231042_public.pdf
Přílohy:DZ_BJ_0139_2018_anonym.docx