Bod jednání: k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 106 994,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·bytu·č.·18, v domě čp. 197, na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 11, 186 00 Praha 8 (BJ 00142/2018)

Usnesení: NavrhBodu136235188_public.pdf
Přílohy:ZMC_Duvodova_zprava_-_anonymizovana.doc
ZMC_Leporelo_-_anonymizovane.pdf