Bod jednání: k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 198 741,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·bytu·č.·3, v domě čp. 290, na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 48, 186 00 Praha 8 (BJ 00143/2018)

Usnesení: NavrhBodu136241706_public.pdf
Přílohy:ZMC_Duvodova_zprava_-_anonymizovana.doc
ZMC_Leporelo_-_anonymizovane.pdf