Bod jednání: k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 158 844,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·bytu č. 5, v domě čp. 554, na k. ú. Libeň a na adrese Kotlaska 16, 180·00·Praha 8 (BJ 00144/2018)

Usnesení: NavrhBodu136242366_public.pdf
Přílohy:ZMC_Duvodova_zprava_-_anonymizovana.doc
ZMC_Leporelo_-_anonymizovane.pdf