Bod jednání: Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech Městské části Praha 8 v jednání (BJ 00148/2018)

Usnesení: NavrhBodu136300497_public.pdf
Přílohy: