Bod jednání: k návrhu stanovení počtu členů Zastupitelstva Městské části Praha 8 pro volební období 2018 - 2022 (BJ 00150/2018)

Usnesení: NavrhBodu136359915_public.pdf
Přílohy:usn136201095_075859.pdf