Bod jednání: k návrhu dalšího postupu ve věci dostavby budovy "Nová Palmovka" a vypořádání a narovnání vztahů mezi Městskou částí Praha·8,společností Centrum Palmovka, a.s., společností Metrostav Development a.s. a Metrostav Alfa, s.r.o. (BJ 00176/2018)

Usnesení: NavrhBodu136847113_public.pdf
Přílohy:DZ_BJ_0176_2018_narovnani_vztahu_MC_P8_a_Centrum_Palmovka_a_Metrostav_ZMC_rev_3.docx