Bod jednání: k návrhu úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví společnosti Green Labuka, s.r.o., pozemku parc. č. 2595, k. ú. Libeň, do vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy svěřená správa Městské části Prahaˇ8 za předpokladu, že bude na výkup poskytnuta dotace z rozpočtu Hl.ˇm.ˇPrahy (BJ 00177/2018)

Usnesení: NavrhBodu137058474_public.pdf
Přílohy: