Číslo materiáluVěc
BJ 00744/2018k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2018 až 2022
BJ 00750/2018k návrhu stanovení souhrnné odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 8 za souběh výkonu konkrétních funkcí a dílčí revokace usnesení č. Usn ZMC 042/2018 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 14. listopadu 2018
BJ 00774/2018k návrhu stanovení funkce předsedy komise Rady městské části Praha·8 pro·dopravu jako funkce pro kterou bude člen Zastupitelstva městské části Praha·8 uvolněn
BJ 00544/2018k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 9 ("zastavěná plocha"), na k. ú. Kobylisy v Praze 8
BJ 00685/2018k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc.˙č.˙2596/68 o·výměře 49 m2, na k. ú. Kobylisy v Praze 8
BJ 00686/2018k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu částí nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – části pozemku parc.˙č.˙158 "a" o výměře 3 m2 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 158 o výměře 219 m2), a pozemku parc. č. 159 "b" o výměře 40 m2 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 159 o výměře 281˙m2), vše na k. ú. Libeň v Praze 8
BJ 00691/2018k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 118 067,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 8
BJ 00469/2018k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 239 692,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8
BJ 00794/2018k návrhu delegování zástupců Městské části Praha 8 na valné hromady akciové společnosti IPODEC - ČISTE MĚSTO a. s.