Bod jednání: k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k výstavbě společnosti CPI·Reality a.s. na sídlišti Ďáblice v Praze 8 (BJ 00041/2019)

Usnesení: NavrhBodu172922832_public.pdf
Přílohy:Usn_ZMC_022_2017_BJ_00041_2019.pdf
Usn_ZMC_036_2017_BJ_00041_2019.pdf