Bod jednání: k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2019 až 2023 (BJ 00080/2019)

Usnesení: NavrhBodu174667093_public.pdf
Přílohy:Verejna_priloha_ZMC_13.3.2019.docx