Bod jednání: k návrhu zřízení organizační složky Městské části Praha 8 "Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 8" a k návrhu její zřizovací listiny (BJ 00100/2019)

Usnesení: NavrhBodu176537119_public.pdf
Přílohy:Zrizovaci_listina_JSDH_FINAL-Zastupitelstvo.doc