Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc.˙č.˙654/11 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 654/1), na k. ú. Libeň v·Praze·8 (BJ 00257/2019)

Usnesení: NavrhBodu183901843_public.pdf
Přílohy: