Bod jednání: k návrhu vydání "Dodatku č. 1" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (BJ 00285/2019)

Usnesení: NavrhBodu184871055_public.pdf
Přílohy:Dodatek_c_1_ZL_SOS.docx