Bod jednání: k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2019 až 2023 (BJ 00286/2019)

Usnesení: NavrhBodu184896906_public.pdf
Přílohy:Verejna_priloha_ZASTUPITELSTVA_12.6.2019.docx