Bod jednání: k návrhu "Závěrečného účtu" Městské části Praha 8 za rok 2018 (BJ 00288/2019)

Usnesení: NavrhBodu185128938_public.pdf
Přílohy:priloha_c._1_usneseni.xlsx
priloha_c._2_usneseni.xlsx
priloha_c._3_usneseni.xlsx
priloha_c._4_usneseni.xlsx
priloha_c._5_usneseni.xlsx
priloha_c._6_usneseni.xlsx
priloha_c._7_usneseni.xlsx
priloha_c._8_usneseni.xls
priloha_c._9_usneseni.xlsx
priloha_c._10_usneseni.xlsx
priloha_c._11_usneseni.xlsx
priloha_c._12_usneseni.xlsx
priloha_c._13_usneseni.xls
priloha_c._14_usneseni.pdf
priloha_c._15_usneseni.docx
priloha_c._16_usneseni.docx
zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_MC_Praha_8.pdf
usn_RMC_0263_2019_ze_dne_22.5.2019.pdf
zapis_Financniho_vyboru_ze_dne_14.5.2019.pdf