Bod jednání: k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 502 163,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8 (BJ 00303/2019)

Usnesení: NavrhBodu185622281_public.pdf
Přílohy:ZMC_Duvodova_zprava_BJ_00303_2019_anonymizovana.doc
ZMC_Leporelo_BJ_00303_2019_anonymizovane.pdf