Bod jednání: k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha·8, na straně jedné, a paní Evou Rösslovou, fyzickou osobou, na straně druhé (BJ 00304/2019)

Usnesení: NavrhBodu185623746_public.pdf
Přílohy:ZMC_Duvodova_zprava_BJ_00304_2019_anonymizovana.doc
ZMC_Leporelo_BJ_00304_2019_anonymizovane.pdf