Bod jednání: k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 166 895,15 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8 (BJ 00307/2019)

Usnesení: NavrhBodu185862667_public.pdf
Přílohy:ZMC_Duvodova_zprava_BJ_00307_2019_anonymizovana.doc
ZMC_Leporelo_BJ_00307_2019_anonymizovane.pdf