Bod jednání: k návrhu pověření kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 k provádění kontrolních úkolů (BJ 00310/2019)

Usnesení: NavrhBodu185979397_public.pdf
Přílohy: