Bod jednání: k návrhu změny Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha˙8 (BJ 00336/2019)

Usnesení: NavrhBodu187411513_public.pdf
Přílohy:Jednaci__rad_ZMC.doc