Bod jednání: k návrhu podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu (BJ 00337/2019)

Usnesení: NavrhBodu187412032_public.pdf
Přílohy:Dopis_ZMC_2019_verejny.docx
Priloha_verejna_BJ_00337_2019.pdf