Bod jednání: k návrhu zrušení usnesení č. Usn ZMC 005/2017 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 15.2.2017, a˙návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti pozemku parc. č. 626/119, o výměře 45 m2, k. ú. Čimice v Praze 8 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 626/73, o výměře 323 m2, k.·ú.·Čimice) (BJ 00346/2019)

Usnesení: NavrhBodu187576937_public.pdf
Přílohy: