Bod jednání: k návrhu Rozpočtového provizoria městské části Praha 8 na rok 2020 (BJ 00759/2019)

Usnesení: NavrhBodu200221417_public.pdf
Přílohy:priloha_usneseni.doc