Bod jednání: k návrhu vypracování "Zásad pro výstavbu na území Městské části Praha 8" (BJ 00770/2019)

Usnesení: NavrhBodu200591015_public.pdf
Přílohy: