Bod jednání: k návrhu prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 463 869,77 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8 (BJ 00772/2019)

Usnesení: NavrhBodu200598487_public.pdf
Přílohy:ZMC_Duvodova_zprava_BJ_00772_2019_-_anonymizovana.doc
ZMC_Leporelo_BJ_00772_2019_-_anonymizovane.pdf