Bod jednání: k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 499 995,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8 (BJ 00775/2019)

Usnesení: NavrhBodu200600659_public.pdf
Přílohy:ZMC_Duvodova_zprava_BJ_00775_2019_-_anonymizovana.doc
ZMC_Leporelo_BJ_00775_2019_-_anonymizovane.pdf