Bod jednání: k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, na straně jedné, a panem Mehrazem Ali a paní Marií Aliovou, fyzickými osobami, na straně druhé (BJ 00777/2019)

Usnesení: NavrhBodu200602478_public.pdf
Přílohy:ZMC_Duvodova_zprava_BJ_00777_2019_-_anonymizovana.doc
ZMC_Leporelo_BJ_00777_2019_-_anonymizovane.pdf