Bod jednání: k návrhu zřízení Fondu rozvoje městské části Praha 8 (BJ 00786/2019)

Usnesení: NavrhBodu200774575_public.pdf
Přílohy:Priloha_usneseni_k_navrhu_zrizene_Fondu.docx