Výsledky hlasování ze dne 21.04.2020 - Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8
Předsedajíci: O. Gros Konaného dne 21.04.2020
Bod jednání Přítomných Pro
0. - Volba návrhového výboru 40 39
0. - Zahájení, schválení programu 38 38
( Pozn: Návrh pan Gros )
0. - Zahájení, schválení programu 38 38
( Pozn: Návrh pan Slávka )
0. - Zahájení, schválení programu 38 18
( Pozn: Návrh pan Pavlů )
0. - Zahájení, schválení programu 38 18
( Pozn: Návrh pan Pavlů; návrh č.2 )
0. - Zahájení, schválení programu 38 18
( Pozn: Návrh pan Pavlů; návrh č.3 )
0. - Zahájení, schválení programu 38 17
( Pozn: Návrh pan Hamal Dvořák )
0. - Zahájení, schválení programu 38 17
( Pozn: Návrh pan Stránský )
0. - Zahájení, schválení programu 38 23
( Pozn: Návrh pan Stránský; návrh č.2 )
0. - Zahájení, schválení programu 38 7
( Pozn: Návrh pan Nepil )
0. - Zahájení, schválení programu 38 32
6. - Návrh projednání obsahu reportáže uveřejněné na portálu www.seznamzpravy.cz dne 2. 4. 2020 38 38
2.;3.;4. - Blokové hlasování k bodům: 2.; 3.; 4. 38 37
( Pozn: Návrh pan Staněk )
2. - Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2020 39 37
3. - Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2020 39 33
4. - Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže pro rok 2020 39 37
1. - Návrh Zadání územní studie Palmovka 39 34
( Pozn: Procedurální hlasování o změně pořadí bodu )
5. - Návrh uzavření Pojistné smlouvy mezi Městskou částí Praha 8 jako pojištěným a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., jako pojistitelem 38 29