Výsledky hlasování na zasedání 13.05.2020 - Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8
Předsedajíci: O. Gros Konaného dne 13.05.2020
Bod jednání Přítomných Pro
0. - Návrh na složení návrhového výboru 38 38
0. - Zahájení, schválení programu 41 16
( Pozn: Návrh pan Pavlů )
0. - Zahájení, schválení programu 41 41
1. - Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2020 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2025 (k usn. č. Usn RMC 0145/2020) 41 17
( Pozn: Návrh pan Němeček )
1. - Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2020 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2025 (k usn. č. Usn RMC 0145/2020) 41 15
( Pozn: Návrh pan Němeček - návrh č.2 )
1. - Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2020 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2025 (k usn. č. Usn RMC 0145/2020) 41 25
2. - Návrh Zadání územní studie Palmovka (k usn. č. Usn RMC 0079/2020) 41 37
3. - Návrh prominutí místního poplatku z pobytu za období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020 (k usn. č. Usn RMC 0159/2020) 41 41