Bod jednání: k návrhu Zadání územní studie Palmovka (BJ 00089/2020)

Usnesení: NavrhBodu210817268_public.pdf
Přílohy:Duvodova_zprava_-_Zadani_US_Palmovka.docx
ZadaE_niE_UE_S_Palmovka_finA_l.pdf
usn210799852_162944.pdf