Bod jednání: k návrhu prominutí místního poplatku z pobytu za období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020 (BJ 00163/2020)

Usnesení: NavrhBodu214092515_public.pdf
Přílohy:Duvodova_zprava.docx
Priloha_duvodove_zpravy.pdf