Bod jednání: k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2020 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2025 (BJ 00778/2019)

Usnesení: NavrhBodu200612711_public.pdf
Přílohy:priloha_c._1_usneseni.docx
priloha_c._2_usneseni.xlsx
priloha_c._3_usneseni.xlsx
priloha_c._4_usneseni.xlsx
priloha_c._5_usneseni.docx
priloha_c._6_usneseni.docx
priloha_c._7_usneseni.xlsx
priloha_c._8_usneseni.xlsx
priloha_c._9_usneseni.docx
usneseni_c._Usn_RMC_0145_2020.pdf