Číslo materiáluVěc
BJ 00193/2020k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2020 až 2024
BJ 00184/2020k návrhu "Závěrečného účtu" Městské části Praha 8 za rok 2019
BJ 00233/2020k návrhu částečného prominutí místního poplatku z pobytu za období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020
BJ 00216/2020k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ·Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8 a komisí Rady MČ Praha 8 v období od 1. listopadu 2019 do 30. dubna 2020, a·k·návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. listopadu 2019 do 30. dubna 2020
BJ 00177/2018k návrhu zrušení usnesení č. Usn ZMC 027/2019 Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne 25.9.2019 a k návrhu Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8
BJ 00272/2020k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2020