Výsledky hlasování na zasedání 16.09.2020 - Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8
Předsedajíci: O. Gros Konaného dne 16.09.2020
Bod jednání Přítomných Pro
0. - Zahájení, schválení programu 39 39
0. - Zahájení, schválení programu 40 37
( Pozn: Návrh paní Tůmová )
0. - Zahájení, schválení programu 40 38
( Pozn: Návrh pan Slávka )
0. - Zahájení, schválení programu 40 17
( Pozn: Návrh pan Pavlů )
0. - Zahájení, schválení programu 40 34
( Pozn: Návrh pan Pelc )
0. - Zahájení, schválení programu 40 16
( Pozn: Návrh pan Pavlů )
0. - Zahájení, schválení programu 40 16
( Pozn: Návrh paní Vojtíšková )
0. - Zahájení, schválení programu 40 32
7. - Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu MUDr. Slavoji Brichcínovi (k usn. č. Usn RMC 0310/2020) 40 39
8. - Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Plk. Juliánovi Slepeckému (k usn. č. Usn RMC 0311/2020) 40 38
9. - Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 paní Doc. MUDr. Ivě Holmerové, Ph.D. (k usn. č. Usn RMC 0312/2020) 40 39
1. - Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0330/2020) 40 28
2. - Návrh ukončení "Smlouvy o obhospodařování cenných papírů" Městské části Praha 8, uzavřené mezi Městskou částí Praha 8, jako "objednatelem", a společností Česká spořitelna a. s. jako "poskytovatelem služeb" (k usn. č. Usn RMC 0356/2020) 40 32
3. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 105 914,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0251/2020) 39 32
4. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 118 311,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0252/2020) 39 26
5. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 152 003,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0253/2020) 39 31
6. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 238 786,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na k. ú. Libeň, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0254/2020) 39 31