Výsledky hlasování na zasedání ze dne 16.12.2020 - Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8
Předsedajíci: O. Gros Konaného dne 16.12.2020
Bod jednání Přítomných Pro
0. - Zahájení, schválení programu 37 36
0. - Zahájení, schválení programu 41 15
( Pozn: Návrh pan Novák; stažení bodu č.10 )
0. - Zahájení, schválení programu 41 41
( Pozn: Návrh pan Slávka )
0. - Zahájení, schválení programu 41 16
( Pozn: Návrh pan Buršík )
0. - Zahájení, schválení programu 41 41
( Pozn: Návrh pan Nepil )
0. - Zahájení, schválení programu 41 25
( Pozn: Návrh pan Gros )
0. - Zahájení, schválení programu 41 16
( Pozn: Návrh pan Slávka; stažení bodů 13-21 )
0. - Zahájení, schválení programu 41 30
23. - Interpelace občanů 40 36
23. - Interpelace občanů 41 29
1. - Volba radního městské části Praha 8 42 36
1. - Volba radního městské části Praha 8 42 33
( Pozn: Revokace )
1. - Volba radního městské části Praha 8 42 24
( Pozn: Paulus )
1a. - Návrh Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2021 (k usn. č. Usn RMC 0539/2020) 42 30
2. - Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od 1. května·2020 do 31. října 2020, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2020 do 31. října 2020 (k usn. č. Usn RMC 0513/2020) 42 41
3. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 148 090,20 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k prostoru podnikání na k. ú. Libeň, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0488/2020) 42 27
4. - Návrh vydání "Dodatku č. 3" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0517/2020) 42 41
5. - Návrh upravených „Pravidel pro udělení čestného občanství MČ Prahy 8“ (k usn. č. Usn RMC 0529/2020) 42 39
6. - Návrh připomínek Městské části Praha 8 k návrhu aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (k usn. č. Usn RMC 0415/2020) 41 27
7. - Návrh Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0553/2020) 42 31
( Pozn: Návrh pan Nepil )
7. - Návrh Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0553/2020) 42 13
( Pozn: Návrh paní Vojtíšková )
7. - Návrh Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0553/2020) 42 31
8. - Návrh vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu ­ Zenklova/Primátorská na k.ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0414/2020) 42 30
( Pozn: Návrh pan Nepil )
8. - Návrh vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu ­ Zenklova/Primátorská na k.ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0414/2020) 42 36
( Pozn: pokračování v jednání )
8. - Návrh vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu ­ Zenklova/Primátorská na k.ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0414/2020) 42 28
9. - Návrh podání podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu zkráceným postupem ­ Zahrádky Šutka na k. ú. Troja v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0550/2020) 42 18
10. - Návrh podání podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu zkráceným postupem ­ Zahloubení ulice V Holešovičkách na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0551/2020) 42 21
11. - Návrh změny Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 "Zřizovací listiny" Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, v platném znění (k usn. č. Usn RMC 0552/2020) 42 25
12. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 123 024,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0420/2020) 41 34
12a. - Návrh nesouhlasu s existencí komplexu Betonárny v lokalitě Rohanský ostrov, Karlín a souvisejících staveb mj. včetně dočasné obslužné účelové komunikace 41 38
13. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 ­ pozemku parc. č. 365/2 („zastavěná plocha"), o výměře 20 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha (k usn. č. Usn RMC 0555/2020) 41 26
( Pozn: Sloučení diskuze bodů 13-21 )
13. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 ­ pozemku parc. č. 365/2 („zastavěná plocha"), o výměře 20 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha (k usn. č. Usn RMC 0555/2020) 40 39
14. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 ­ pozemku parc. č. 2591/76 („zastavěná plocha"), o výměře 5 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha (k usn. č. Usn RMC 0556/2020) 40 39
15. - Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 ­ pozemku parc. č. 2024/8(„ostatní plocha"), a parc. č.2628/5 ("ostatní plocha") na k. ú. Kobylisy, obec Praha (k usn. č. Usn RMC 0562/2020) 40 25
16. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu id. podílu 1/2 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 ­ pozemků parc. č. 557/2, parc. č. 557/3, parc. č. 557/4 a parc.č. 557/6, k. ú. Kobylisy, obec Praha (k usn. č. Usn RMC 0565/2020) 40 25
17. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 ­ úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 ­ pozemku parc. č. 296 s domem čp. 641, vše na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 145, 180 00 Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0566/2020) 40 26
18. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 ­ úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 ­ pozemku parc. č. 646, na k. ú. Libeň (k usn. č. Usn RMC 0567/2020) 40 25
19. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 ­ pozemků parc. č. 836/1, parc. č. 836/2, parc. č. 836/4, a parc. č. 837/1, na k. ú. Troja, obec Praha (k usn. č. Usn RMC 0572/2020 40 25
20. - Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 ­ pozemku parc. č. 365/1 („zastavěná plocha") s domem čp. 280 ("objekt k bydlení"), na adrese Okrouhlická 20, a pozemku parc. č. 366 ("zahrada"), a pozemku parc. č. 365/5 ("zastavěná plocha a nádvoří"), vše na k. ú. Kobylisy, obec Praha (k usn. č. Usn RMC 0554/2020) 40 26
21. - Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 ­ podíl 3/4 pozemku parc. č. 2280 („zastavěná plocha") s domem čp. 819 ("objekt k bydlení"), na adrese V Zahradách 10, vše na k. ú. Libeň, obec Praha (k usn. č. Usn RMC 0571/2020) 40 25
22. - Změna Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 8 39 33