Bod jednání: k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 123 024,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8 (BJ 00542/2020)

Usnesení: NavrhBodu225279589_public.pdf
Přílohy:ZMC_Duvodova_zprava_BJ_00542_2020_-_anonymizovana.doc
ZMC_Leporelo_BJ_00542_2020_-_anonymizovane.pdf