Bod jednání: k návrhu Rozpočtového provizoria městské části Praha 8 na rok 2021 (BJ 00560/2020)

Usnesení: NavrhBodu225456171_public.pdf
Přílohy:Priloha_navrhu_usneseni.doc