Bod jednání: k návrhu připomínek Městské části Praha 8 k návrhu aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (BJ 00577/2020)

Usnesení: NavrhBodu225881688_public.pdf
Přílohy:Pripominky_MC_Praha_8_verejne_BJ_00577_2020_2020.docx