Bod jednání: k návrhu vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu – Zenklova/Primátorská na k.ú. Libeň v Praze 8 (BJ 00580/2020)

Usnesení: NavrhBodu225907710_public.pdf
Přílohy:Vyjadreni_MC_Praha_8_BJ_00580_2020.docx